Twoje pieniądze powinny pracować!

Sprawdź, o ile więcej mógłbyś zarobić inwestując w nasze fundusze.

Minimalna kwota inwestycji to 100zł
mógłbyś zarobić:

bez ryzyka inwestycyjnego
np. na lokacie w banku

na podstawie średniego oprocentowania depozytów w

w funduszu Aviva 24
o niskim ryzyku

na podstawie wyniku funduszu Aviva Investors Stabilnego Dochodu kat. A w

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w Prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na niniejszej stronie internetowej oraz w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zwiń
Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. ... Więcej

Możesz zacząć inwestować już od 100 złotych.

Dlaczego Aviva24?

Z nami inwestowanie jest proste. Mamy dla Ciebie prostą ofertę 5 funduszy. Wystarczy 15 minut, żeby zacząć inwestować. Sprawdź sam!

Łatwy start

Łatwy start

Inwestuj już od 100 zł.
Niskie koszty

Niskie koszty

Jedyny koszt to opłata za zarządzanie uwzględniona w cenie jednostki uczestnictwa.
Wszystko pod kontrolą

Wygoda

Inwestuj online – do swoich pieniędzy masz dostęp 24/7. Możesz je dowolnie wpłacać i wypłacać.

Poradnik

Dowiedz się więcej o inwestowaniu, poznaj praktyczne rady i wskazówki naszych ekspertów oraz zapoznaj się z ciekawymi artykułami ze świata finansów.

Jak to działa?

Nie musisz mieć dużo pieniędzy ani być ekspertem, aby inwestować.
Sprawdź, jak to działa.

Jak działa serwis Aviva24

Jak działają fundusze inwestycyjne?

Zainwestujesz z nami?

Jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz czy warto. Wybierz najlepszy dla siebie fundusz i zacznij inwestować!

Sprawdź ofertę

Kontakt

Jeśli wciąż nie masz pewności, który fundusz wybrać, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania i spróbujemy pomóc, abyś mógł dokonać właściwego wyboru.

Zadzwoń

22 563 22 22

5 dni w tygodniu (pn-pt) w godz.
9.00 - 17.00

Wyślij mail

Wyślij

Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na Twoje pytania.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy w fundusze mogę zainwestować małe kwoty?

W Aviva24 możesz zainwestować naprawdę niewielkie pieniądze. Minimalna wysokość pierwszej wpłaty do dowolnego funduszu wynosi 100 złotych.

Jak mam wybrać właściwy fundusz z oferty Aviva24?

Wejdź na stronę z naszą ofertą i znajdź fundusz odpowiedni do stopnia ryzyka, jakie jesteś skłonny zaakceptować, inwestując swoje pieniądze. W wyborze właściwego funduszu pomoże Ci także nasz Poradnik Inwestora – znajdziesz tu aktualne informacje o sytuacji na rynku finansowym oraz wytłumaczenie różnic pomiędzy funduszami. Gdybyś miał jakiekolwiek wątpliwości dotyczące naszej oferty, możesz zwrócić się do nas z pytaniem. Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu: napisz, zadzwoń lub skorzystaj z chata.

Na jakie zyski mogę liczyć inwestując w Aviva24?

Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków. W ofercie Aviva24 znajdziesz fundusze, które różnią się między sobą poziomem ryzyka, a także możliwymi zyskami. Sprawdź, jakie nasze fundusze przyniosły zyski, a jakie straty w przeszłości.

Z jakimi opłatami wiąże się inwestowanie w Aviva24?

Inwestowanie w fundusze wiąże się z kosztami. Za zarządzanie funduszami pobieramy opłatę, która jest różna dla każdego funduszu (zobacz). W Aviva24 nie pobieramy żadnych innych opłat:

  • 0 zł za zakup (nabycie) jednostek funduszu
  • 0 zł za zamianę i konwersję jednostek jednego funduszu na inny
  • 0 zł za odkupienie (umorzenie) jednostek funduszu
  • 0 zł za prowadzenie konta (rejestru)

Pamiętaj, że przy wypłacie środków będzie potrącony podatek od zysków kapitałowych (19%).

Czy koniecznie muszę zapłacić podatek?

Zyski osiągnięte z inwestycji w fundusze inwestycyjne są objęte podatkiem od zysków kapitałowych. Wynosi on 19%. Podatek jest automatycznie pobierany w momencie umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, czyli w momencie wypłaty Twoich środków. Podatek jest pobierany tylko od zysku (a nie od wpłaconego kapitału). W przypadku straty podatek nie jest pobierany.

Jak mogę się zarejestrować i dokonać pierwszej wpłaty w Aviva24?

To bardzo proste i nie zabierze Ci wiele czasu. Jeśli wybierzesz już fundusz, w który chcesz zainwestować swoje pieniądze, zostaniesz przekierowany do formularza zakupu. To bardzo proste i zajmie Ci nie więcej niż 15 minut. Poinformujemy Cię o otrzymaniu Twojej wpłaty. Będziesz mógł codziennie sprawdzać stan Twojej inwestycji.

Jakie dokumenty muszę mieć przy sobie, żeby móc się zarejestrować w Aviva24?

Wystarczy Twój dowód lub paszport. Poprosimy Cię o podanie numeru rachunku bankowego, którego jesteś właścicielem, oraz z którego będzie zrealizowana pierwsza wpłata.

Niechcący przy rejestracji podałem złe dane. Co robić?

Zgłoś to na naszej infolinii pod nr telefonu  +48 22 563 22 22.
Konsultanci są do Twojej dyspozycji 5 dni w tygodniu (pn-pt) w godzinach 9:00 – 17:00.

Czy mogę przy pierwszej wpłacie przelać inną kwotę niż zadeklarowaną przy rejestracji?

Pierwsza wpłata powinna być zgodna z kwotą zadeklarowaną w formularzu rejestracyjnym.

Jak dokonać zakupu i podzielić środki na kilka funduszy z oferty?

W procesie rejestracji jest krok, w którym można dokonać korekty kwoty oraz zmienić docelowe udziały wybranych funduszy.