Obniżamy koszty inwestowania!

Od dnia 1 lipca 2018 roku wprowadzamy świadczenie dodatkowe dla Klientów, którzy zakupili lub zakupią jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem strony www.aviva24.pl. Świadczenie polega na zwrocie 50% pobranej opłaty za zarządzanie w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa danego funduszu.

Co to dla mnie oznacza?

W praktyce świadczenie dodatkowe oznacza wyższą stopę zwrotu z inwestycji, ponieważ otrzymując dodatkowe jednostki uczestnictwa ponosisz niższe koszty zarządzania funduszem. Innymi słowy – wartość Twojej inwestycji zostanie powiększona.

Kiedy otrzymam zwrot kosztów?

Warunkiem naliczenia świadczenia dodatkowego jest utrzymanie środków w funduszu przez co najmniej rok, ponieważ dodatkowe jednostki będą zwracane na Twoje konto jednostek w każdą rocznicę zawarcia umowy Aviva24.

Jakie fundusze są objęte ofertą?

Nasza oferta dotyczy funduszy: Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Aviva Investors Obligacji Dynamiczny, Aviva Investors Zrównoważony i Aviva Investors Polskich Akcji. Fundusz Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu, mający obecnie najniższą opłatę za zarządzanie na rynku w swojej grupie, nie jest objęty powyższą ofertą.

Dlaczego warto inwestować na aviva24.pl?

Inwestowanie w fundusze Aviva24 to tani sposób na efektywne zarządzanie oszczędnościami: jedyny koszt to opłata za zarządzanie, której połowę Państwu zwracamy w każdą rocznicę zawarcia umowy.

Sprawdź nowy Regulamin Aviva 24

Zainwestujesz z nami?

Jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz czy warto. Wybierz najlepszy dla siebie fundusz i zacznij inwestować!

Zainwestuj