Jaki cel mają inwestycje? To proste: zarabianie pieniędzy! Zakup akcji i obligacji czy decyzja o przystąpieniu do funduszy inwestycyjnych wiąże się z oczekiwaniem, że zainwestowane pieniądze w przyszłości mają szansę z nawiązką zasilić nasze konto.

Przystąpienie do funduszu inwestycyjnego następuje poprzez zakup jednostek funduszy inwestycyjnych. Ze względu na dużą liczbę uczestników funduszu i w związku z tym znaczną wartość powierzonych środków, czyli wielkość funduszu, zarządzający otrzymuje możliwość inwestowania w różnorodne instrumenty finansowe, np. akcje i obligacje. Będąc uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, zyskuje się prawo do udziału w majątku w takiej wysokości, na jaką wskazuje wartość posiadanych jednostek uczestnictwa.

Cena jednostek uczestnictwa nie jest stała – zmienia się w zależności od wartości instrumentów finansowych, w jakie zostały zainwestowane. Wycena zależy od ich rodzaju, przykładowo – wartość jednostek uczestnictwa zainwestowanych w akcje wyceniana jest na podstawie dziennych kursów giełdowych, które charakteryzują się dużą zmiennością.

Decydując się na przystąpienie do funduszu inwestycyjnego na ogół oczekiwalibyśmy maksymalnego zysku przy minimalnym ryzyku. Należy tutaj pamiętać o dwóch podstawowych zasadach:
1. Nie ma inwestycji stuprocentowo pozbawionych ryzyka.
2. Pojęcie ryzyka jest względne i pojmowane bardzo indywidualnie.

Ogólne zasady zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych mówią, że duży zysk związany jest z dużym ryzykiem. Jeśli decydujemy się na mało ryzykowne zachowania inwestycyjne, najpewniej odbędzie się to kosztem zmniejszonego zysku.

Pojęcie ryzyka jest względne i pojmowane bardzo indywidualnie.

Do mało ryzykownych inwestycji zaliczają się bony skarbowe, długoterminowe obligacje rządowe i niektóre z długoterminowych obligacji przedsiębiorstw. Roczna stopa zwrotu z inwestycji w te instrumenty jest z reguły mniejsza niż w inwestycjach obciążonych większym ryzykiem, ale równocześnie obliczonych na duży zysk. W sytuacji, gdy chce się uniknąć ryzyka, zawartość portfela inwestycyjnego będzie składała się przede wszystkim z tzw. instrumentów dłużnych: obligacji, bonów skarbowych, depozytów bankowych.

Decydując się na fundusz zrównoważony o umiarkowanie ryzykownym profilu inwestycyjnym, wyraża się zgodę na przeznaczenie części środków na inwestycje w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie lub, w przypadku funduszu międzynarodowego, spółek notowanych na giełdach zagranicznych.
Udział akcji może dochodzić do 100% w funduszach agresywnych, zarządzanych w sposób bardzo aktywny, generujący duże zmiany w strukturze portfela. Fundusz akcji staje się mniej ryzykowny, jeśli mamy w planie długi okres inwestowania.

Wybierając fundusz inwestycyjny należy pamiętać, że decyzję najlepiej podjąć na co najmniej kilka lat. Zmiany zbyt częste i powodowane emocjami niosą niebezpieczeństwo podejmowania niewłaściwych decyzji. Z tego powodu warto odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem gotowy na ponoszenie ryzyka? Jak długo mam zamiar inwestować? Co jest dla mnie ważniejsze: szybki wzrost kapitału czy stabilność inwestycji? Odpowiedź na te pytania pozwoli wybrać optymalną strukturę inwestycji.