Aviva Investors

Aviva Investors jest częścią inwestycyjną grupy Aviva – jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych w Europie, która jest obecna na rynku od 300 lat. Aviva Investors działa w 15 centrach finansowych na świecie i zarządza aktywami o wartości ponad 344 mld funtów brytyjskich*.

W Polsce jesteśmy obecni od 2001 roku. Aviva Investors Poland TFI SA należy do największych towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku pod względem wartości aktywów. Zaufało nam już blisko 55 tysięcy Klientów, którzy powierzyli nam swoje inwestycje o łącznej wartości ponad 18 mld zł.

Aviva Investors to połączenie wiedzy i doświadczenia naszych zarządzających i analityków oraz produktów, stworzonych z myślą o potrzebach Klientów.

*stan na 31.12.2016 r.

Nasz zespół

Rafał Janczyk - Dyrektor Inwestycyjny ds. Rynku Akcji

Rafał Janczyk - Dyrektor Inwestycyjny ds. Rynku Akcji

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (licencja nr 30). Pracę rozpoczął w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju S.A., gdzie był kolejno: maklerem papierów wartościowych, doradcą inwestycyjnym oraz kierownikiem sekcji analiz i doradztwa inwestycyjnego. Od 1998 roku związany z Grupą Aviva. W Aviva Investors Poland TFI pracował jako: zarządzający funduszami, kierownik sekcji zarządzania aktywami, wicedyrektor i dyrektor inwestycyjny.

Grzegorz Latała - Dyrektor Inwestycyjny ds. Rynku Papierów Dłużnych, Główny Ekonomista

Grzegorz Latała - Dyrektor Inwestycyjny ds. Rynku Papierów Dłużnych, Główny Ekonomista

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Master of Business Administration University of Illinois. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego. W latach 1995-1996 pracował w Arthur Andersen Polska Sp z o. o. a następnie w Creditanstalt Securities S.A. i CA IB Ivestment Management S.A. na stanowisku analityka. W latach 2000-2001 roku był dyrektorem działu analiz Raiffeisen Capital & Investment S.A. Od 2001 r. związany z Aviva Investors Poland TFI na stanowiskach: wicedyrektora działu analiz, wicedyrektora ds. inwestycyjnych oraz dyrektora inwestycyjnego.

Marcin Mężykowski

Marcin Mężykowski

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Legitymuje się również prestiżowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst). W Aviva Investors Poland TFI pracuje od 1999 roku, początkowo jako dealer i analityk rynku papierów dłużnych, następnie jako specjalista i zarządzający funduszami.

Dawid Frączek

Dawid Frączek

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Finanse i Bankowość. W Aviva Investors Poland TFI zatrudniony od 2005 roku, początkowo, jako analityk rynku akcji, a od 2006 roku jako zarządzający funduszami.

Marek Kaźmierczak

Marek Kaźmierczak

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Huddersfield. W latach 2008-2011 pracował w Domu Maklerskim IDM na stanowisku analityka akcji. Pracę w Aviva Investors Poland TFI rozpoczął w 2011 roku jako analityk rynku akcji, a w 2013 roku objął stanowisko zarządzającego funduszami.

Piotr Friebe

Piotr Friebe

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Legitymuje się tytułem CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencją doradcy inwestycyjnego. W Aviva Investos Poland TFI pracuje od 2011 roku jako analityk rynku akcji, a od 2013 roku jako zarządzający funduszami. Wcześniej pracował jako analityk akcji w dziale zarządzania aktywami Domu Maklerskim IDM oraz w BZ WBK AIB Asset Management.

Radosław Gałecki

Radosław Gałecki

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność Informatyka i Ekonometria. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W Aviva Investors Poland TFI zatrudniony od 2007 roku, początkowo na stanowisku analityka, a od 2013 roku na stanowisku zarządzającego funduszami.